Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính Lenovo S820, S890, S920

Thay màn hình, mặt kính Lenovo S820, S890, S920

STT Model Cảm ứng Màn hình
1 Lenovo S820 {price}903 {price}958
2 Lenovo S890 {price}897 {price}953
3 Lenovo S920 {price}908 {price}962

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú