Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy mega 5.8 duos i9152 tại ThanhTrung

Thay màn hình Samsung Galaxy mega 5.8 duos i9152 tại ThanhTrung

STT Tên Model Cảm ứng Màn hình cảm ứng
1 Samsung Galaxy Mega 5.8 /I9150/I9152 {price}1242 {price}1339

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú