Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Sony Xperia Z Ultra LT39/ C6802

Thay mặt kính Sony Xperia Z Ultra LT39/ C6802

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Sony Xperia Z {price}1489  {price}1540
2 Sony Xperia Z Ultra {price}1490  {price}1541

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú