Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng mặt kính HTC Sensation XE(G18/ Z715E)

Thay cảm ứng mặt kính HTC Sensation XE(G18/ Z715E)

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình 
   1 HTC Sensation XE {price}494 {price}584

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú