Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng mặt kính HTC Sensation XE(G18/ Z715E)

Thay cảm ứng mặt kính HTC Sensation XE(G18/ Z715E)

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình 
   1 HTC Sensation XE {price}494 {price}584

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú