Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng LG G Pro 2 F350

Thay mặt kính cảm ứng LG G Pro 2 F350

STT Tên Model Cảm ứng
1 LG G Pro/F240/E980/E985/E988 {price}231
2 LG G Pro 2 / F350 / D830 {price}232
3 LG G2 F320/D908/VS980/D802 {price}240
4  LG G2 ISAI/ L22 {price}241

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú