Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD2 Hàn

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD2 Hàn

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
  1 HTC HD2 Hàn {price}497 {price}587

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú