Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Desire HD G10

Thay mặt kính cảm ứng Desire HD G10

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
  1 Desire HD G10 Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú