Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD7

Thay mặt kính cảm ứng HTC HD7

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC HD7 {price}495 Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú