Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HD2 hàn

Thay mặt kính cảm ứng HD2 hàn

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
  1 HTC HD2 hàn {price}486 {price}575

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú