Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC One SV, SC

Thay màn hình HTC One SV, SC

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC One SV {price}514 {price}602
2 HTC One SC Liên Hệ {price}623

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú