Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPad 4, iPad Mini 4

Thay màn hình iPad 4, iPad Mini 4

STT Tên Model Màn hình
1 Màn hình iPad 4 rời {price}168
2 Màn hình iPad Mini 4 Full bộ {price}172

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú