Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPad Mini 1, 2, 3

Thay màn hình iPad Mini 1, 2, 3

STT Tên Model Màn hình
1 Màn hình iPad Mini 1  {price}169
2 Màn hình iPad Mini 2 Loại A {price}3464
3 Loại B {price}170
4 Màn hình iPad Mini 3 Loại A {price}171
5 Loại B {price}3585

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú