Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPad 4, iPad 3

Thay pin iPad 4, iPad 3

STT Tên Model Pin
1 iPad 3 {price}200
2 iPad 4 {price}202

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú