Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng iPhone 5, 5S, 5C & 5 SE

Thay cảm ứng iPhone 5, 5S, 5C & 5 SE

STT Tên model Mặt kính Màn hình Cảm ứng
1 iPhone 5 {price}3167 {price}1883
2 iPhone 5S {price}3166 {price}1885
3 iPhone 5C {price}3168 {price}1886
4 iPhone 5SE {price}3015 {price}1885

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú