Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cảm ứng iPhone 6, 6s, 6 plus, 6s plus

Thay cảm ứng iPhone 6, 6s, 6 plus, 6s plus

STT Model Mặt kính Cảm ứng Màn cảm ứng
1 iPhone 6 {price}1845 {price}3084 Zin hãng {price}1889
Linh kiện    Liên hệ
2 iPhone 6 Plus {price}1846 {price}3085 Zin hãng {price}1890
Linh kiện    Liên hệ 
3 iPhone 6S {price}1847 {price}3086 Zin hãng {price}1891
Linh kiện    Liên hệ
4 iPhone 6S Plus {price}1848 {price}3087 Zin hãng {price}1892
Linh kiện    Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú