Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy A5

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy A5

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung A5 2015 (A500) {price}1167 Loại A {price}1277
Loại B {price}1284
2 Samsung A5 2016 (A510) {price}1168 Loại A {price}1279
Loại B {price}4047
3 Samsung A5 2017 (A520) {price}2078 {price}2091

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú