Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy A5

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy A5

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung A5 2015 (A500) {price}1167 Loại A {price}1277
Loại B {price}1284
2 Samsung A5 2016 (A510) {price}1168 Loại A {price}1279
Loại B {price}4047
3 Samsung A5 2017 (A520) {price}2078 {price}2091

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú