Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Samsung A7 2015, 2016, 2017, 2018

Thay mặt kính Samsung A7 2015, 2016, 2017, 2018

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung A7 2015 (A700) {price}1169 Loại A {price}1278
Loại B {price}2874
2 Samsung A7 2016 (A710) {price}1170 Loại A {price}1280
Loại B {price}2878
3 Samsung A7 2017 (A720) {price}2079 {price}2092
4 Samsung A7 2018 (A750) {price}4113 {price}4114

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú