Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy S6

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy S6

STT Tên model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung S6 {price}1157 {price}1268
2 Samsung S6 Edge {price}1159 {price}1269
3 Samsung S6 Edge Plus {price}1160 {price}1270
4 Samsung S6 Active {price}1158 {price}2075

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú