Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy A3

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy A3

STT Tên Model Màn hình cảm ứng
1 Samsung A3 2015 (A300) {price}1275
2 Samsung A3 2016 (A310) {price}1276
3 Samsung A3 2017 (A320) {price}2090

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú