Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Asus Zenfone 4, 4 Max, 4 Pro

Thay mặt kính cảm ứng Asus Zenfone 4, 4 Max, 4 Pro

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Asus Zenfone 4 / TOOL {price}67 {price}108
2 Asus Zenfone 4.5 / A450 / TOOQ {price}71 {price}112
3 Zenfone 4 max pro / ZC554KL/ X00ID {price}2906 {price}2907
4 Asus Zenfone 4 max / ZC520KL {price}2906  Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú