Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Asus Zenfone 4, 4 Max, 4 Pro

Thay mặt kính cảm ứng Asus Zenfone 4, 4 Max, 4 Pro

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Asus Zenfone 4 / TOOL {price}67 {price}108
2 Asus Zenfone 4.5 / A450 / TOOQ {price}71 {price}112
3 Zenfone 4 max pro / ZC554KL/ X00ID {price}3959 {price}3960
4 Asus Zenfone 4 max / ZC520KL {price}2906 {price}2907

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú