Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC One 2 sim

Thay màn hình HTC One 2 sim

STT Tên linh kiện Màn hình
1 HTC One 2 SIM/ J One {price}608

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú