Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC Sensation XL

Thay màn hình HTC Sensation XL

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC Sensation XL {price}512 {price}599

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú