Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C

Thay pin iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C

STT Tên model Pin Thay Đuôi Sạc
1 Thay pin iPhone 5 {price}1914 {price}2458
2 Thay pin iPhone 5S {price}1916 {price}2463
3 Thay pin iPhone 5C {price}1917 {price}4704
4 Thay pin iPhone 5 SE {price}3004 {price}3663

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú