Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C

Thay pin iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C

STT Dịch vụ Giá Thời gian bảo hành
1 Thay pin iPhone 5 chính hãng {price}1914 12 tháng
2 Thay pin iPhone 5S chính hãng {price}1916 12 tháng
3 Thay pin iPhone 5C chính hãng {price}1917 12 tháng
4 Thay pin iPhone 5 SE chính hãng {price}3004 12 tháng
5 Thay pin iPhone 5 Pisen {price}3623 12 tháng
6 Thay pin iPhone 5S Pisen {price}3624 12 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú