Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max

Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
  1 HTC One Max {price}529 {price}619

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú