Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Xiaomi Mi 4s

Thay màn hình Xiaomi Mi 4s

STT Model Màn hình Mặt kính cảm ứng
1 Xiaomi Mi 4s {price}1740 {price}1721
2 Xiaomi Mi 4i {price}1739 {price}1720
3 Xiaomi Mi 4c {price}1739 {price}1720
4 Xiaomi Mi 4x {price}2535 {price}1715
5 Xiaomi Mi 4 {price}1736 {price}1716

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú