Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Xiaomi Mi 5S, 5C, 5

Thay màn hình Xiaomi Mi 5S, 5C, 5

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Xiaomi Mi5s {price}1709 {price}1742
2 Xiaomi Mi5 {price}1708 {price}1741
 3 Xiaomi Mi5C {price}2937 {price}2996

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú