Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính HTC Desire 326G

Thay màn hình, mặt kính HTC Desire 326G

STT Tên Model Màn hình Cảm ứng
1 HTC Desire 326  {price}633 {price}538

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú