Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

Thay pin iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

STT Tên Model Thay pin
1 Thay pin iPhone 6 Loại A {price}1919
Loại B {price}3625
2 Thay pin iPhone 6 Plus Loại A {price}1921
Loại B {price}3626
3 Thay pin iPhone 6S Loại A {price}1923
Loại B {price}3627
4 Thay pin iPhone 6S Plus Loại A {price}1925
Loại B {price}3628

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú