Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPhone 6s, 6s Plus

Thay pin iPhone 6s, 6s Plus

STT Tên Model Thay pin
1 Thay pin iPhone 6S Chính hãng {price}1923
Pisen {price}3627
2 Thay pin iPhone 6S Plus Chính hãng {price}1925
Pisen {price}3628

 

Tham khảo các dịch vụ thay pin iPhone khác tại Thành Trung Mobile như:

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú