Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPad 2

Thay màn hình iPad 2

STT Tên Model Màn hình
1 iPad 2 {price}166

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú