Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Note 5 (N920, N9200, N9208)

Thay màn hình Samsung Note 5 (N920, N9200, N9208)

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung Note 5 (N920, N9200, N9208)  {price}1181 {price}1290

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú