Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Asus Zenfone Selfie

Thay mặt kính Asus Zenfone Selfie

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Asus Zenfone Selfie {price}74 {price}119
2 Asus Zenfone 3 Selfie {price}2334 {price}3108

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú