Bạn cần hỗ trợ?
sua-chua-samsung-galaxy-tab-icon

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab

Bảo hành: 4 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020

Sửa: 1- 2 giờ

1.850.000₫

Bảo hành: 4 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S7

Sửa: 1- 2 giờ

3.500.000₫

Bảo hành: 4 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022

Sửa: 1-2 giờ

2.500.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S5e

Sửa: 1- 2 giờ

4.500.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S4

Sửa: 1- 2 giờ

1.050.000₫

Bảo hành: 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab A6

Sửa: 1- 2 giờ

950.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 7 Plus P6200

Sửa: 1 - 2 giờ

500.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy Tab E

Sửa: 1- 2 giờ

950.000₫

Bảo hành: 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab A6

Sửa: 1- 2 giờ

950.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3

Sửa: 1- 2 giờ

500.000₫

Bảo hành: 4 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Tab S2

Sửa: 1- 2 giờ

2.750.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab 3 Lite (SM-T111)

Sửa: 1- 2 giờ

500.000₫

Hỏi đáp (0 lượt hỏi và trả lời)

Thông tin bình luận