Bạn cần hỗ trợ?
sua-chua-ipad-icon

Thay chân sạc iPad

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad Mini 5

Sửa: 1- 2 giờ

700.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad Gen 7 (iPad 10.2 2019)

Sửa: 1- 2 giờ

550.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad Gen 8 (iPad 10.2 2020)

Sửa: 1- 2 giờ

900.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad 2, 3, 4

Sửa: 1- 2 giờ

300.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad Air 1, 2

Sửa: 1- 2 giờ

300.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad Gen 6 (iPad 9.7 2018)

Sửa: 1- 2 giờ

400.000₫

Bảo hành: 3 tháng

Thay chân sạc iPad Pro 9.7 - 10.5 - 11 - 12.9

Sửa: 1- 2 giờ

350.000₫

Hỏi đáp (0 lượt hỏi và trả lời)

Thông tin bình luận