Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Tag: Cloud

Tài khoản Huawei ID là gì?

Tài khoản Huawei ID là gì?

Huawei ID là tài khoản bạn sử dụng để truy cập vào tất cả các dịch vụ của Huawei. Huawei ID cung cấp dịch vụ cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu với quyền truy cập vào Huawei Cloud. Ngoài ra nó còn mang lại cho người dùng nhiều tính năng tiên tiến như Themes, Mobile Cloud, Hi Care, Phone ...