Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Tag: ic nguồn apple watch

Thay IC nguồn Apple Watch

Thay IC nguồn Apple Watch

Chiếc Apple Watch đang sử dụng bình thường thì bỗng dưng máy nóng lên bất thường và sập nguồn đột ngột và không thể mở lên lại được, đây có thể là trường hợp IC nguồn bị chạm hoặc hỏng, bạn cần phải thay IC nguồn Apple Watch mới nếu muốn sử dụng bình thường và ổn định. [hotlinektv] ...