Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Tag: kiểm tra cảm biến tiệm cận samsung

Tắt Cảm Biến Tiệm Cận Trên Điện Thoại Android

Tắt Cảm Biến Tiệm Cận Trên Điện Thoại Android

Hầu hết các điện thoại Android hiện nay đều tích hợp cảm biến tiệm cận để phục vụ một vài chức năng liên quan cho máy. Tuy nhiên trong một số trường hợp bạn sẽ cần tắt cảm biến tiệm cận Android  vì không có nhu cầu hoặc nó không phù hợp với tình huống thực tế sử dụng của bạn. Hãy cùng Thành ...