Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Tag: microsoldering

Microsoldering là gì? Bạn có nên học kỹ thuật hàn Microsoldering không?

Microsoldering là gì? Bạn có nên học kỹ thuật hàn Microsoldering không?

Microsoldering là một thuật ngữ rộng chỉ kỹ thuật hàn các trên các linh kiện vi mô. Bất cứ thứ gì cần sửa chữa và hàn dưới kính hiển vi sẽ được gọi là "micro soldering". Khi học sửa chữa điện thoại bạn sẽ được tiếp cận với một thuật ngữ có tên "micro soldering" và bạn có thể tự hỏi bản thân ...