Xe biển xanh 80A là gì? Các quy định sử dụng và đặc quyền?

Xe biển xanh 80A là gì? Đó là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc khi nhìn thấy những chiếc xe có biển số này trên đường. Xe biển xanh 80A thuộc loại xe gì? Có những quy định sử dụng ra sao? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho bạn những điều này.

1. Tìm hiểu về xe biển xanh 80A

1.1. Xe biển xanh 80A là gì? Do cơ quan nào cấp.

Xe biển xanh 80A thực chất là một phương tiện đặc biệt dành cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính phủ. Chỉ những người làm việc cho các cơ quan nhà nước cấp Trung ương hoặc Chính phủ mới được phép sử dụng xe có biển số xanh 80A khi thực thi công vụ.

Theo quy định của nhà nước, xe biển xanh 80A do Cục cảnh sát giao thông - Bộ công an cấp giấy đăng ký xe và biển số được quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Xe biển xanh 80A là gì 1
Xe biển xanh 80A là gì?

 

1.2. Những cơ quan, tổ chức nào được cấp biển số xe 80

Biển số 80 do Cục cảnh sát giao thông cấp và theo Phục lục I Thông tư 58/2020/TT-BCA gồm các cơ quan đơn vị sau:

STT

 

Tên Cơ quan, đơn vị

 

1

 

Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng.

 

2

 

Văn phòng Chủ tịch nước.

 

3

 

Văn phòng Quốc hội.

 

4

 

Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.

 

5

 

Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam).

 

6

 

Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 

7

 

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

 

8

 

Văn phòng Kiểm toán nhà nước.

 

Các ký hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, CD trên biển số xe là chỉ số seri. Ví dụ: 80A - XXX.XX, 80B - XXX.XX.

2. Màu sắc, Seri đăng ký trên biển số xe trắng, vàng, xanh, đỏ như thế nào?

Màu sắc, seri đăng ký trên các loại biển số bao gồm trắng, vàng, xanh, đỏ đã được quy định rất rõ tại khoản 6 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA cụ thể như sau:

Đối với xe biển xanh:

- Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan sau:

 • Cơ quan của Đảng
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội 
 • Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
 • Hội đồng nhân dân các cấp
 • các Ban chỉ đạo Trung ương
 • Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 • Tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam)
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước
Xe biển xanh 80A là gì 2
Xe biển xanh

 

- Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu “CD” cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh

Đối với xe biển vàng:

- Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ.

- Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải;

Xe biển xanh 80A là gì 3
Biển số xe nền vàng

 

Đối với xe biển trắng: 

- Có chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của doanh nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

Xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, xe của cá nhân.

Xe biển xanh 80A là gì 4
Biển số xe nền trắng

 

3. Việc quản lý và sử dụng xe biển số xanh 80A ra sao?

Xe biển xanh 80A là tài sản công và được quản lý, sử dụng theo Luật Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 và phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 6 của Luật quản lý theo đó:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có quyền và nghĩa vụ sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công được giao theo chế độ quy định; Bảo vệ, sử dụng tài sản công đúng mục đích,…

Như vậy, dù là người làm trong cơ quan nhà nước cũng sẽ chỉ được sử dụng các loại xe này trong thời gian làm việc và chỉ được sử dụng khi thực nhiệm vụ được giao và không có quyền sử dụng khi vượt quá chức hay thời gian quy định.   

Trường hợp người sử dụng biển số xe xanh 80A nằm ngoài khung giờ quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2019 / NĐ-CP

Đặc biệt, hành vi điều chuyển, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, phương tiện đi lại sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Người sử dụng xe của công trái phép được xếp vào tội sử dụng tài sản của người khác trái phép có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc đang bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính nếu vi phạm. Cụ thể, cải tạo không bị phạt tù không quá 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Xe biển xanh 80A là gì 5
Việc quản lý và sử dụng xe biển số xanh 80A đều có quy định theo văn bản luật cụ thể

 

4. Đặc quyền xe biển xanh 80A là gì?

Theo khoản 1, Điều 22 của Luật Giao thông đường bộ, những xe sau có quyền vượt xe khác khi băng qua giao lộ từ bất kỳ hướng nào theo thứ tự như sau:

 • Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ
 • Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường
 • Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu
 • Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật
 • Đoàn xe tang.

Cũng căn cứ theo khoản 2 Điều 22 của Luật Giao thông đường bộ 2008, các xe kể trên (trừ xe tang) đang trong quá trình thi hành công vụ được hưởng các đặc quyền sau:

 • Không giới hạn tốc độ.
 • Có thể đi vào đường ngược chiều.
 • Các đường khác cũng có thể chạy cả khi có tín hiệu đèn giao thông báo màu đỏ.
 • Chỉ cần thực hiện theo sự điều phối của cảnh sát giao thông.

Ngoài các đặc quyền kể trên thì các xe được quyền ưu tiên đã kể trên đang thực hiện nhiệm vụ còn được phép bấm còi, sử dụng đèn chiếu xa trong khu đô thị và dân cư, vượt bên phải, qua phà, qua cầu,… 

Lưu ý rằng: Không phải tất cả xe biển số xanh nói chung và xe biển xanh 80A nói riêng đều được ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ, chỉ áp dụng ưu tiên trong những trường hợp đang thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, nếu xe biển số xanh không thuộc trường hợp ưu tiên, không trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ khi vi phạm luật giao thông vẫn bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xe biển số xanh 80A và các loại xe biển đỏ thì có bị xử lý vi phạm bình đẳng với xe biển trắng?

Câu trả lời là có nhé. Như mình đã nói trên, không phải biển số xe xanh nào cũng nằm trong trường hợp ưu tiên hoặc các xe nằm trong diện ưu tiên nhưng không phải thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp thì vẫn bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu vi phạm luật giao thông.

Cũng căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP hoặc Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP  thì sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào dành cho xe biển công bao gồm cả xe biển xanh và biển đỏ. Vì vậy, nếu xe biển xanh vi phạm luật giao thông thì đều sẽ phải bị xử lý vi phạm hành chính như bình thường.

Xe biển xanh 80A là gì 6
Xe biển số xanh 80A và các loại xe biển đỏ thì có bị xử lý khi vi phạm?

 

Trên đây là một số thông tin liên quan đến biển số xanh nói chung và biển số xanh 80A nói riêng. Hy vọng rằng với những thông tin của bài viết này đã góp phần cung cấp thông tin hữu ích đến bạn.
Xe biển xanh 80A là gì _ Thành Trung Mobile

Hoàng Taba

Kỹ thuật viên

Tác giả Hoàng Taba là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại và SmartWatch với hơn 5 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử tại ĐH HUTECH, HCM

Hỏi đáp (0 lượt hỏi và trả lời)

Đánh giá của bạn :

Thông tin bình luận