Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay nút nguồn iPhone 4, iPhone 5

Thay nút nguồn iPhone 4, iPhone 5

STT Tên Model Dây nút nguồn
1 iPhone 4/4S {price}2143
2 iPhone 5 {price}2460
3 iPhone 5s {price}2465

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú