Thành Trung Mobile - Quân 11, TP HCM

1401 Đường 3 Tháng 2, Quận 11, TP HCM là một chi nhánh sửa chữa thay thế linh kiện điện thoại, laptop, máy tính bảng, tai nghe của Thành Trung Mobile. Những linh kiện zin mới 100% và thiết bị hiện đại đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng.

Chi nhánh: 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường Quận 11, HCM

Tên gọi tắt: Thành Trung Mobile - Quận 11

  • Địa chỉ: Số 1401 Đường 3 tháng 2, Phương 16, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0909.650.650 (Từ 08:30 đến 20:00 hàng ngày)
  • Điện thoại quản lý: 09.6161.3131 (Từ 08:30 đến 20:00 hàng ngày)
  • Xem chỉ đường bằng Google Maps trên điện thoại

Thành Trung Mobile - 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường Quận 11, HCM
Thành Trung Mobile - 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường Quận 11, HCM
Bên trong chi nhánh 1401 đường 3 tháng 2 quận 11
Bên trong chi nhánh 1401 Đường 3 Tháng 2, Quận 11, TP CHM