Bạn cần hỗ trợ?

Chi nhánh: 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường Quận 11, HCM

Tên gọi tắt: Thành Trung Mobile - Quận 11

  • Địa chỉ: Số 1401 Đường 3 tháng 2, Phương 16, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0909.650.650 (Từ 08:30 đến 20:00 hàng ngày)
  • Điện thoại quản lý: 09.6161.3131 (Từ 08:30 đến 20:00 hàng ngày)
  • Xem chỉ đường bằng Google Maps trên điện thoại

Thành Trung Mobile - 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường Quận 11, HCM
Thành Trung Mobile - 1401 Đường 3 Tháng 2, Phường Quận 11, HCM
Bên trong chi nhánh 1401 đường 3 tháng 2 quận 11
Bên trong chi nhánh 1401 Đường 3 Tháng 2, Quận 11, TP CHM