Điều khoản sử dụng website thanhtrungmobile.vn

Chào mừng quý khách đến với website thanhtrungmobile.vn - Website cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ thông minh... của trung tâm Thành Trung Mobile. Để sử dụng website này, quý khách cần đồng ý với các điều khoản và chính sách sau đây:

1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

 • Quý khách có quyền truy cập và sử dụng website thanhtrungmobile.vn miễn phí để tìm hiểu thông tin về các dịch vụ sửa chữa của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, email hoặc form liên hệ trên website.
 • Quý khách có quyền đặt lịch sửa chữa thiết bị điện tử của quý khách trên website thanhtrungmobile.vn bằng cách nhập thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, địa chỉ, loại thiết bị và lỗi hư hỏng. Quy khách cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để chúng tôi có thể liên lạc và xác nhận lịch sửa chữa.
 • Quý khách có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan khi sử dụng website thanhtrungmobile.vn. Quý khách không được phép sử dụng website thanhtrungmobile.vn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo, phát tán virus hoặc mã độc...

2. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

 • Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung, giao diện, tính năng hoặc chức năng của website thanhtrungmobile.vn mà không cần thông báo trước cho quý khách.
 • Chúng tôi có quyền ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng cung cấp website thanhtrungmobile.vn cho quý khác nếu quý khác vi phạm các điều khoản và chính sách này hoặc các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng này.
 • Chúng tôi có quyền thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách sử dụng website thanhtrungmobile.vn. Chúng tôi cam kết bảo vệ và chỉ sử dụng các thông tin cá nhân của này cho mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển kinh doanh của chúng tôi. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân của quý khác, cũng như cách quý khác có thể quản lý và bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Khi quý khác truy cập website thanhtrungmobile.vn, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

 • Thông tin về thiết bị của quý khác, chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP và các thông tin khác liên quan đến kết nối mạng.
 • Thông tin về hoạt động của quý khác trên website, chẳng hạn như các trang quý khác xem, thời gian truy cập, tần suất truy cập, từ khóa tìm kiếm và các hành động khác bạn thực hiện.
 • Thông tin về đơn hàng của quý khác, nếu quý khác mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ trên website, chẳng hạn như tên dịch vụ, số lượng, giá tiền và các thông tin khác liên quan đến giao dịch.
 • Thông tin về phản hồi của quý khác, nếu quý khác gửi ý kiến, đánh giá, bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi qua website hoặc các kênh khác.

Cách chúng tôi lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân của quý khác

Chúng tôi lưu trữ các thông tin cá nhân của quý khác trên các máy chủ an toàn và bảo mật. Chúng tôi chỉ giữ lại các thông tin cá nhân của quý khác trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu ra. Chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của quý khác theo các nguyên tắc sau:

 •  Chỉ sử dụng các thông tin cá nhân của quý khác cho mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc tiết lộ các thông tin cá nhân của quý khác cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý khác.
 • Chỉ chia sẻ các thông tin cá nhân của quý khác với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba khi điều đó là cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong điều khoản sử dụng này Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của bạn. 
 • Chúng tôi cũng sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc quyền lợi hợp pháp để làm như vậy.

Cuối cùng, cảm ơn quý khách hãng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ngày chỉnh sửa lần cuối: 12/04/2023.