Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin iPhone 7 - iPhone 7 Plus

Thay pin iPhone 7 - iPhone 7 Plus

STT Model Thay Pin
1 Thay pin iPhone 7 Loại A {price}3629
Loại B {price}1927
2 Thay pin iPhone 7 Plus Loại A {price}3630
Loại B {price}2667

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú