Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Apple Watch 1, 2, 3

Thay mặt kính cảm ứng Apple Watch 1, 2, 3

STT Tên linh kiện Mặt kính Cảm ứng
1 Apple Watch 38mm seri 1 {price}40 {price}38
2 Apple Watch 38mm seri 2 Liên hệ {price}2768
3 Apple Watch 38mm seri 3 Liên hệ {price}3407
4 Apple Watch 42mm seri 1 {price}41 {price}39
5 Apple Watch 42mm seri 2 Liên hệ {price}3378
6 Apple Watch 42mm seri 3 Liên hệ {price}3409

 

Tham khảo các dịch vụ thay mặt kính cảm ứng Apple Watch khác tại Thành Trung Mobile:

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú