Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Apple Watch 1, 2, 3

Thay mặt kính cảm ứng Apple Watch 1, 2, 3

STT Tên linh kiện Mặt kính Cảm ứng
1 Apple Watch 38mm seri 1 {price}40 {price}38
2 Apple Watch 38mm seri 2 Liên hệ {price}2768
3 Apple Watch 38mm seri 3 Liên hệ {price}3407
4 Apple Watch 42mm seri 1 {price}41 {price}39
5 Apple Watch 42mm seri 2 Liên hệ {price}3378
6 Apple Watch 42mm seri 3 Liên hệ {price}3409

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú