Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc iPad Mini 1, 2, 3, 4

Thay chân sạc iPad Mini 1, 2, 3, 4

Model Giá
Đuôi sạc iPad Mini 1 {price}3432
Đuôi sạc iPad Mini 2 {price}3433
Đuôi sạc iPad Mini 3 {price}3521
Đuôi sạc iPad Mini 4 {price}3522

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú