Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Chạy lại phần mềm LG

Chạy lại phần mềm LG

STT Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 chạy phần mềm cho điện thoại LG Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú