Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Mix 2, 2S

Ép, Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Mix 2, 2S

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng
1 Xiaomi Mi Mix 2 {price}3080
2 Xiaomi Mi Mix 2s {price}3566

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú