Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép kính, thay mặt kính Xiaomi Redmi 5, 5 Plus, 5A, 5 Pro

Ép kính, thay mặt kính Xiaomi Redmi 5, 5 Plus, 5A, 5 Pro

STT Model Mặt kính cảm ứng
1 Xiaomi Redmi 5 {price}3740
2 Xiaomi Redmi 5A {price}2974
3 Xiaomi Redmi 5 Plus {price}3316
4 Xiaomi Redmi 5 Pro {price}3847

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú