Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Samsung Galaxy Tab 3

Thay chân sạc Samsung Galaxy Tab 3

Model Chân sạc
Đuôi sạc Samsung Galaxy Tab 3 (7 inch)/T210/T211 (7 inch) {price}3497
Đuôi sạc Samsung galaxy Tab 3 (10.1 inch)/P5200/P5210 {price}2702

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú