Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera trước, sau Samsung Galaxy A30, A30S

Thay camera trước, sau Samsung Galaxy A30, A30S

Model/ Linh kiện Camera trước Camera sau
Samsung Galaxy A30 Liên hệ {price}5642
Samsung Galaxy A30S Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú