Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera ipad Mini 1, 2, 3, 4, 5

Thay camera ipad Mini 1, 2, 3, 4, 5

Dịch vụ Giá
Thay camera trước iPad Mini 1 {price}194
Thay camera sau iPad Mini 1 {price}196
Thay camera sau iPad Mini 2 {price}4737
Thay camera sau iPad Mini 3 {price}4882
Thay camera sau iPad Mini 4 {price}5457

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú